torstaina, syyskuuta 02, 2004

 

Ainereaali?

Moni on ihmetellyt tulevia ylioppilaskirjoituksia pohtiessaan, mitä tarkoittaa ainereaali ja miten se vaikuttaa omiin kurssivalintoihin. Nykyinen reaalikoe sisältää kaikkien reaaliaineiden kysymykset ja niihin voi vastata oman valinnan mukaan (katsomusaine ilmoitettava etukäteen). Nykyisessä reaalikokeessa kaikki vastaavat kahdeksaan kysymykseen noin sadan kysymyksen joukosta.

Keväästä 2006 alkaen reaalikoe järjestetään erikseen jokaisesta oppiaineesta. Yhteiskuntaoppi erotetaan historiasta ja vuonna 2007 mukaan tulee terveystiedon koe. Kokelas valitsee yhden oppiaineen, jonka kokeeseen hän vastaa. On myös mahdollista tehdä ylimääräisiä reaalikokeita. Yhdellä tutkintokerralla reaalikoepäiviä on kaksi ja oppiaineet on jaettu näiden välillä. Yksi reaalikoe siis riittää, mutta samalla kerralla ja hajauttamalla niitä voi tehdä useammankin.

Tarkempia ohjeita löydät YTL:n kotisivuilta (rullaa sivua alaspäin). Oppiaineesta riippuen kokeessa vastataan 6-8 kysymykseen 10-13 joukosta. Kysymykset ovat vaikeusasteeltaan erilaisia. Osa kysymyksistä on oppiainerajat ylittäviä ja testaa lukion muun oppimäärän soveltavaa ymmärtämistä.

Pisterajat muodostuvat suhteellisesti Gaussin käyrän mukaan niin, että läpi pääseminen on yhtä helppoa tai vaikeaa kuin nykymuotoisessa reaalissa. YTL:n sivuilla esitellään asiaa päivälukioiden opetussuunnitelman mukaan. Aikuislukion opetussuunnitelmassa pakollisten reaalikurssien määrä on pienempi. Riittävä opiskelu ja oppiaineen syvällisempi ymmärtäminen vaativat aikuislukioilaisilta itsenäistä opiskelua. Koulu pyrkii myös kaikin voimin järjestämään tukea syventävien kurssien opiskeluun.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?