maanantaina, maaliskuuta 21, 2005

 

Palautetta reaalikokeesta - varsinkin tuleville kirjoittajille

Uskonnon, ET:n, filosofian ja psykologian kysymyksiin vastanneet voivat kysellä alustavia pisteitä minulta. Jokaisesta vastauksesta saa myös perustelut pisteille. Yleistä palautetta alla lähinnä seuraaviin reaalikokeisiin vastaajia ajatellen:

Tämä on erityisen tärkeää luettavaa tuleville reaalikokelaille.

Onnitteluni kaikille niille, jotka ylsivät tavoitteisiinsa reaalin alustavan pisteytyksen perusteella. Reaalikokeessa yksi tai kaksi pistettä on helppo saavuttaa: riittää, että ymmärtää, mitä kysyttiin ja osaa jotain kadunmiehen yleistiedoilla vastata. Nolla pistettä tulee lähes pelkästään siinä tapauksessa, että on ymmärtänyt kysymyksen täysin väärin.

Reaali on kypsyyskoe. Kypsyyttä osoittava vastaus on hyvin muotoiltu ja asiakielellä kirjoitettu. Osassa vastauksia asiatyyli tuotti ongelmia. Jutteleva ja "minusta-tuntuu" -tyyppinen teksti ei täytä asiatekstin vaatimusta. Mukana saa olla omia kokemuksia, joissakin tapauksissa omaa mielipidettäkin voi esitellä, mutta vastauksessa olisi aina pysyttävä tietyllä tavalla asian yläpuolella (voit kirjoittaessasi vaikka kuvitella, että käynnistät helikopterin ja nouset sillä käsiteltävän asian ylle). Kypsässä vastauksessa tuodaan esille erilaisia näkökulmia, ei pelkästään omaa mielipidettä.

Hyvä vastaus on jäsennelty kokonaisuus, jossa on alku, keskikohta (asian käsittely) ja loppu (koonti, pohdinta). Vastausta ei aloiteta vastaamalla esitettyyn kysymykseen. Esimerkiksi tämän vuoden kysymyksissä filosofian jokeriin (... vai olisiko perusteltavissa, että taloudellisen kasvun takaamiseksi tuloerojen sallitaan kasvaa?...) ei aloiteta vastaamaan: "Minun mielestäni ei." Vastaus aloitetaan esittelemällä käsiteltävä aihe lukijalle ikään kuin lukija ei tuntisi asiaa. Esittely ei kuitenkaan saa olla suhteessa muuhun vastaukseen liian pitkä. Usein muutama lause riittää.

Samoja asioita ei kannata toistella. Vastauksen pituudella ei ole ratkaisevaa merkitystä. Toisaalta liian niukka selostaminen on monen vastaajan ongelmana. Selkeästi näkee, että vastaaja tietää asiasta, mutta jättää korkeampiin pisteisiin edellytetyn asian syventämisen ja tarkentamisen tekemättä. Jos aikapula on esteenä, kannattaa harjoitella myös motoriikkaa eli yksinkertaisesti nopeampaa kirjoittamista. LUKI-häiriö tulisi tiedostaa ja tutkia viimeistään lukion ensimmäisellä, jotta esimerkiksi lisäaikaa voisi anoa ylioppilastutkinnossa.

Kysymyksen huolellinen lukeminen on tavattoman tärkeää. Vaikka aika on kortilla, ei kannata heti ryhtyä kirjoittamaan. Erityistä ongelmaa tuottavat sellaiset tehtävät, jossa pyydetään tekemään jotain eli esimerkiksi vertailemaan, tarkastelemaan aihetta tietystä näkökulmasta tai käyttämään hyväksi annettua aineistoa. Tämän tyyppiset tehtävät tulevat lisääntymään.

Teoreettisen tiedon/tutkimustiedon/kirjatiedon kytkeminen vastaukseen on kaikissa tehtävissä edellytys korkeampiin pisteeseen. Myös laskutehtävissä korkeammat pisteet vaativat tulosten selittämistä ja tulkintaa opitun perusteella. Petollisimpia ovat helpoilta näyttävät katsomusaineitten ja psykologian kysymykset. Esimerkiksi kysymyksessä "Mitkä ovat suomalaisten perusarvot?" tulisi määritellä perusarvot ja erottaa perusarvo välinearvoista ja arvostuksista.

Ennen reaalikokeita tarjotaan tilaisuus osallistua suulliseen tenttiin. Siihen kannattaa ehdottomasti osallistua. Aineenopettajalta kannattaa pyytää ohjeita valmistautumista varten. Monissa abioppaissa on julkaistu eritasoisia vastauksia. Niitä kannattaa lukea. Reaalikokeessa on tietty vastaustekniikka. Ainekohtaisesti on erilaisia kysymystyyppejä, joihin vastataan tietyllä tavalla. Esimerkiksi psykologiassa on lähes aina yksi tutkimukseen liittyvä kysymys, jossa vastaus muotoillaan tutkimussuunnitelman muotoon. Monissa aineissa on tilastojen lukemiseen liittyviä tehtäviä, joissa on oma vastaustekniikkansa. Näitä asioita kannattaa selvitellä hyvissä ajoin ennen reaalikoetta.

Ensi lukuvuonna reaalikokeen sudenkuoppia pyritään vähentämään tehostetulla ohjauksella. Ota vaari ja muori tarjotusta opastuksesta. Aikuislukiolaisen ongelma on vähäisempi käytännön harjoittelu ja vähäsempi kurssimäärä. Ota äidinkielestä kaikki irti! Äidinkieli on avain laadukkaaseen asiatekstiin. Ensi vuonna tarjolla oleva lukiokirjoittamisen kurssi (OP3) on enemmän kuin suositeltava jokaiselle reaaliin valmistautuvalle!

Sinä asetat tavoitteesi itse. Pienellä kunnianhimolla ja oikealla taustatiedolla moni meidän lukiomme kirjoittaja yltäisi helposti arvosanaa parempaan tulokseen, joten pieni lisäpanostus todella kannttaa.

This page is powered by Blogger. Isn't yours?